Ozėjo 9:12

Ozėjo 9:12 LBD-EKU

Net jeigu jie užaugintų vaikų, aš padarysiu juos bevaikius, ir nė vienas nebus paliktas. Ak, vargas jiems, kai juos palieku!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 9:12