Ozėjo 10:5

Ozėjo 10:5 LBD-EKU

Samarijos gyventojai dreba dėl Bet Aveno veršio. Ten žmonės liūdi, stabmeldžiai kunigai rauda dėl jo garbės, nes jis iš ten išgabentas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 10:5