Ozėjo 10:4

Ozėjo 10:4 LBD-EKU

Jie dalija pažadus, tuščiomis priesaikomis sudarinėja sutartis, ir teisingumas pavirsta nuodingomis piktžolėmis suartame lauke!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 10:4