Ozėjo 10:3

Ozėjo 10:3 LBD-EKU

Iš tikro jie dabar sakys: „Neturime karaliaus, kadangi nebijome VIEŠPATIES; o ką gera galėtų mums padaryti karalius?“
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 10:3