Agėjo 1
LBD-EKU

Agėjo 1

1
Raginimas atstatyti Šventyklą
1Antrų karaliaus Darijaus metų šešto mėnesio pirmą dieną VIEŠPATIES žodis per pranašą #Ezr 4,24–5,2; 6,14Agėją pasiekė Judo valdytoją Šaltielio sūnų Zerubabelį ir vyriausiąjį kunigą Jehocadako sūnų Jozuę: 2„Taip kalba Galybių VIEŠPATS: ‘Šie žmonės sako, kad dar neatėjo metas atstatyti VIEŠPATIES Šventyklą’“. 3Taigi per pranašą Agėją buvo ištartas VIEŠPATIES žodis: 4„Argi metas jums gyventi pagražinimais apkaltuose savo namuose, kai šie Namai tebėra sugriauti?“ 5Dabar taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Susimąstykite, kaip jums sekėsi!
6Jūs daug sėjote, bet mažai nuvalėte,
jūs valgote, bet jums niekada negana,
jūs geriate, bet jums niekada neužtenka,
jūs rengiatės, bet nė vienam nėra šilta,
ir kas šį tą užsidirba,
tas deda į kiaurą maišą“.
7Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Susimąstykite, kaip jums sekasi!
8Kopkite į kalvas, pargabenkite rąstų
ir atstatykite Namus.
Tuomet žvelgsiu į juos su malonumu
ir būsiu pašlovintas, – sako VIEŠPATS. –
9Jūs daug tikėjotės,
bet mažai gavote,
ir ką namo pargabenote,
tą aš vėjais paleidau.
Kodėl gi? – tai Galybių VIEŠPATIES žodis. –
Ogi todėl, kad mano Namai
tebėra sugriauti,
o jūs visi skubinatės
kiekvienas į savo namus.
10Todėl dangūs virš jūsų nedavė rasos,
o žemė – savo derliaus.
11Pašaukiau sausrą žemei ir kalvoms,
javams, jaunam vynui ir šviežiam aliejui,
viskam, ką augina dirva,
žmonėms ir gyvuliams
ir visiems jų triūso vaisiams“.
12Šaltielio sūnus Zerubabelis ir vyriausiasis kunigas Jehocadako sūnus Jozuė drauge su visu tautos likučiu paklausė VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir pranašo Agėjo žodžių, nes VIEŠPATS, jų Dievas, buvo jį siuntęs. Žmonės buvo apimti VIEŠPATIES baimės. 13Tuomet VIEŠPATIES pasiuntinys Agėjas, vykdydamas VIEŠPATIES pasiuntinybę, tarė žmonėms: „Aš su jumis, – tai VIEŠPATIES žodis“.
14 VIEŠPATS paskatino Judo valdytojo Šaltielio sūnaus Zerubabelio dvasią, vyriausiojo kunigo Jehocadako sūnaus Jozuės dvasią ir viso tautos likučio dvasią. Jie atėjo ir ėmėsi darbo prie Galybių VIEŠPATIES, savo Dievo, Namų 15šešto mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną.