Habakuko 2
LBD-EKU
2
1Stovėsiu savo sargybos vietoje,
liksiu ant pylimo,
lauksiu, ką jis man sakys,
koks bus jo atsakymas į mano skundą.
2Tuomet VIEŠPATS man atsakė ir tarė:
„Užrašyk regėjimą,
įrašyk taip aiškiai į lenteles,
kad ir bėgikas jį perskaitytų.
3Nustatytu laiku regėjimas išsipildys,
o dabar jis skuba į tikslą ir nemeluoja.
Jei atrodo, kad jis gaišuoja, palauk;
# Hbr 10,37 jis tikrai išsipildys ir nesuvėluos“.
4Pasižiūrėk į puikuolį!
Jo dvasia nėra dora;
o #Rom 1,17; Gal 3,11; Hbr 10,38teisus žmogus gyvena savo tikėjimu.
Nedorėlių pasmerkimas
5Turtas tikrai apgaulus;
puikuoliai neiškenčia,
išsižioja plačiai kaip Šeolas,
nepasotinami kaip mirtis,
glemžia visas tautas
ir užkariauja visas gentis.
6Ar neims visi tokius žmones pajuokti,
kalbėti apie juos patyčiomis ir patarlėmis?
„Vargas tam,
kuris krauna, kas jam nepriklauso!“
Kiek ilgai nesiliausi kaupti daiktus,
paimtus kaip užstatą?
7Ar nepakils staiga tavo skolintojai?
Ar neatbus tie, kurie tau kelia baimę?
Tuomet tu būsi jų grobis!
8Kadangi apiplėšei daug tautų,
tave plėš visų tautų likučiai
dėl pralieto žmonių kraujo ir smurto žemei,
miestams ir visiems, kas juose gyvena.
9„Vargas tam,
kuris siekia neteisėtos naudos savo namams,
kraunasi aukštai lizdą,
norėdamas saugiai gyventi!“
10Užtraukei gėdą savo namams,
išžudydamas daug tautų,
ir sau užsitraukei pražūtį.
11Net sienų akmenys šauks
ir medžio sijos joms atsilieps.
12„Vargas tam,
kuris statosi miestą praliedamas kraują
ir kuria gyvenvietę nusikalsdamas!“
13Argi ne Galybių VIEŠPATIES valia
tautos tik tam turėjo triūsti, kad liepsnas pamaitintų,
o gentys tuščiai vargintųsi?
14 # Iz 11,9 Juk žemė bus kupina VIEŠPATIES šlovės pažinimo,
kaip jūra kupina vandenų.
15„Vargas tam,
kuris, liedamas pyktį, girdo savo kaimynus,
kol jie pasigeria,
norėdamas pasižiūrėti į jų nuogumą!“
16Būsi sotus panieka
užuot pasisotinęs garbe.
Gerk ir pats! Svirduliuok!
Taurė VIEŠPATIES dešinėje pasisuks į tave,
ir gėda aptemdys tavo garbę!
17Libanui padarytas smurtas
užgoš tave,
žvėrių išnaikinimas
tau kels siaubą
dėl pralieto žmonių kraujo ir smurto žemei,
miestams ir visiems, kas juose gyvena.
18Ką padės stabas,
meistro padarytas,
liedintas atvaizdas ir melo mokytojas?
Meistras pasitiki savo darbu,
nors jo kūrinys – tik stabas,
negalintis žodžio ištarti!
19„Vargas tam,
kuris taria rąstigaliui: ‘Pabusk!’
ir kurčiam akmeniui: ‘Kelkis!’“
Ar jis gali pamokyti?
Įsižiūrėk! Auksu ir sidabru jis aptrauktas,
tačiau gyvybės alsavimo jis neturi.
20Bet VIEŠPATS yra savo šventykloje;
tenutyla jo akivaizdoje visa žemė!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis