Pradžios 22:23

Pradžios 22:23 LBD-EKU

Betueliui gimė Rebeka. Anuos aštuonis Abraomo broliui Nahorui pagimdė Milka.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 22:23