Pradžios 22:22

Pradžios 22:22 LBD-EKU

Kesedą, Hazoją, Pildašą, Idlafą ir Betuelį“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 22:22