Pradžios 10:3

Pradžios 10:3 LBD-EKU

Gomero palikuonys: Aškenazas, Rifatas ir Togarma.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 10:3