Ezechielio 35
LBD-EKU
35
Edomo teismas
1Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2„Žmogau, atsuk veidą į #Iz 34,5-17; 63,1-6; Jer 49,7-22; Ez 25,12-14; Am 1,11-12; Abd 1-14; Mal 1,2-5Seyro kalną ir pranašauk jam. 3Sakyk: ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS.
Aš prieš tave, Seyro kalne!
Keliu prieš tave ranką,
kad padaryčiau iš tavęs tuščius tyrus.
4Tavo miestus paversiu griuvėsiais;
tu pavirsi tyrais
ir žinosi, kad aš esu VIEŠPATS.
5Kadangi puoselėjai amžiną nesantaiką ir atėjus jų galutinės bausmės laikui išdavei Izraelio žmones kalavijui jų nelaimės metu, 6kaip aš gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis, – atiduodu tave kraujui, kraujas seks tau įkandin. Dėl to, kad nekentei savo giminaičių, sekios paskui tave kraujo praliejimas. 7Paversiu Seyro kalną tuščiais tyrais, neleisiu niekam į juos eiti ar iš jų išeiti. 8Pripildysiu jo kalnus žuvusių; ant tavo kalvų, tavo slėniuose ir upių vagose gulės kritusieji nuo kalavijo. 9Paversiu tave amžinais tyrais; tavo miestai bus negyvenami. Tuomet žinosite, kad aš esu VIEŠPATS’.
10Kadangi manei: ‘Abi šios tautos ir abu šie kraštai#35,10 T. y. Izraelis ir Judas. yra mano; mes juos užimsime kaip paveldą’, – nors ten buvo VIEŠPATS, 11‘kaip aš gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis, – pasielgsiu su tavimi, vedamas to paties pavydulingo pykčio, lygiai taip, kaip tu elgeisi su jais iš neapykantos. 12Ir tu žinosi, kad aš, VIEŠPATS, girdėjau visas tavo piktas patyčias, kuriomis šaipeisi iš Izraelio kalnų: ‹Jie paversti tyrais! Atiduoti mums praryti!› 13Labai įžūliai burnojote prieš mane, gausūs buvo prieš mane ištarti jūsų žodžiai; aš juos girdėjau!’“ 14Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kai visa žemė džiūgaus, paversiu tave tyrais. 15Kaip tu džiūgavai, kai Izraelio namų paveldas buvo paverstas tyrais, taip aš pasielgsiu su tavimi. Pavirsi tyrais, Seyro kalne, ir visas Edomas bus tyrai! Ir jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.