Išėjimo 6:24

Išėjimo 6:24 LBD-EKU

Koracho sūnūs: Asiras, Elkana ir Abiasafas. Tai korachų kiltys.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share