Esteros 6:5

Esteros 6:5 LBD-EKU

Karaliaus tarnai atsakė: „Hamanas laukia kieme“. – „Tegu įeina!“ – tarė karalius.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Esteros 6:5