Pakartoto Įstatymo 9:17

Pakartoto Įstatymo 9:17 LBD-EKU

Paėmęs abi plokštes, sviedžiau jas abiem rankomis nuo savęs ir sudaužiau jūsų akyse.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pakartoto Įstatymo 9:17