Pakartoto Įstatymo 34
LBD-EKU
34
Mozės mirtis
1Tada Mozė užkopė iš Moabo lygumų į Nebojo kalną, Pisgos viršūnę, esančią priešais Jerichą, ir VIEŠPATS parodė jam visą kraštą: Gileadą iki pat Dano, 2visą Naftalį, Efraimo ir Manaso kraštą, visą Judo kraštą iki pat Vakarų jūros, 3Negebą ir Lygumą, Jericho, Palmių miesto, slėnį iki pat Coaro. 4VIEŠPATS sakė jam: „Tai kraštas, kurį prisiekiau #Pr 12,7Abraomui, #Pr 26,3Izaokui ir #Pr 28,13Jokūbui, tardamas: ‘Aš duosiu jį tavo palikuonims’. Leidau tau jį pamatyti savo akimis, bet tu ten nenueisi“.
5Taigi VIEŠPATIES tarnas Mozė numirė ten, Moabo krašte, pagal VIEŠPATIES žodį. 6Jis buvo palaidotas slėnyje, Moabo krašte, priešais Bet Peorą, bet jo kapo vietos niekas nežino iki šios dienos. 7Mozė mirė, turėdamas šimtą dvidešimt metų; akys dar nebuvo jam aptemusios, jėgos dar nebuvo išsekusios. 8Izraelitai raudojo Mozės Moabo lygumose trisdešimt dienų.
Mozės gedulo metas pasibaigė. 9Nūno sūnus Jozuė buvo kupinas išminties dvasios, nes Mozė buvo uždėjęs ant jo savo rankas, o izraelitai jo klausė, kaip Mozė buvo įsakęs.
10Niekada nuo tol Izraelyje nebekilo toks pranašas, kaip Mozė, su kuriuo #Iš 33,11VIEŠPATS susitiko tiesiogiai. 11Niekas jam neprilygo ženklais ir nuostabiais darbais, kuriuos atlikti VIEŠPATS jį siuntė Egipto žemėn prieš faraoną, visus dvariškius bei visą žemę, 12ir galinga ranka bei visiems pagarbią baimę keliančiais darbais, atliktais viso Izraelio akyse.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis