Pakartoto Įstatymo 14
LBD-EKU

Pakartoto Įstatymo 14

14
1 # Kun 19,28; 21,5 Jūs esate VIEŠPATIES, savo Dievo, vaikai. Neraižykite savęs ir neskuskite sau plaukų viršum kaktos dėl mirusiojo, 2nes esi tauta, pašvęsta VIEŠPAČIUI, savo Dievui. Tave VIEŠPATS #Iš 19,5-6; Įst 4,20; 7,6; 26,18; Tit 2,14; 1 Pt 2,9išsirinko iš visų kitų tautų žemėje būti jo tauta.
Švarūs ir nešvarūs gyvūnai
3Nevalgysi, kas pasibjaurėtina. 4Štai gyvuliai, kuriuos galite valgyti: jautis, avis, ožka, 5stirna, gazelė, danielius, laukinė ožka, kalnų ožys, antilopė ir kalnų avis. 6Iš gyvulių galite valgyti kiekvieną gyvulį, kuris turi nagą, skeltą į dvi dalis, ir atrajoja. 7Tačiau iš tų, kurie atrajoja ar yra skeltanagiai, nevalgysite kupranugario, kiškio ir opšraus, nes jie, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi. Jie jums nešvarūs. 8Ir kiaulė jums nešvarus gyvulys, nes ji, nors ir turi skeltus nagus, bet neatrajoja. Nei šių gyvulių mėsos valgysite, nei jų dvėsenos liesite.
9Iš visų vandens gyvūnų galite valgyti tuos, kurie turi pelekus ir žvynus; tokius galite valgyti. 10Kas pelekų ir žvynų neturi, to negalite valgyti. Tie gyvūnai jums nešvarūs.
11Galite valgyti visus švarius paukščius. 12Bet yra tokių, kurių nevalgysite#14,12 Kai kurių paukščių vardai spėjami.: erelis, avėdra, jūrų erelis, 13lingė, grifas, įvairių rūšių sakalai, 14visos varnų rūšys, 15strutis, pelėda, žuvėdra, įvairių rūšių vanagai, 16apuokas, ūbaujanti pelėda, baltoji pelėda, 17pelikanas, palšasis grifas, kormoranas, 18gandras, įvairių rūšių garniai, kukutis ir šikšnosparnis. 19Visi sparnuotieji vabzdžiai jums nešvarūs, jie nebus valgomi. 20Galite valgyti visus švarius sparnuotus gyvūnus.
21Kas nugaišęs, to nevalgysite. Gaišeną valgyti gali duoti ateiviui, gyvenančiam tavo mieste, ar parduoti svetimšaliui, nes tu esi tauta, pašvęsta VIEŠPAČIUI, savo Dievui.
# Iš 23,19; 34,26 Nevirsi ožiuko jo motinos piene.
Dešimtinės duoklė
22Kasmet atskirsi #Kun 27,30-33; Sk 18,21dešimtą dalį viso savo pasėlių derliaus, užderėjusio dirvoje. 23Valgysi dešimtinę savo grūdų, vyno bei aliejaus ir savo bandų bei kaimenių pirmagimius VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje toje vietoje, kurią jis išsirinks kaip savo vardo buveinę, kad išmoktumei visad pagarbiai bijoti VIEŠPATIES, savo Dievo. 24Bet jei, VIEŠPAČIUI, tavo Dievui, tave gausiai palaiminus, nuotoliui esant tokiam dideliam, kad tu dešimtinės nepajėgi nugabenti, nes vieta, kurią VIEŠPATS išsirinks savo vardui įkurdinti, per toli nuo tavęs, 25gali dešimtinę pakeisti į pinigus. Su pinigais rankoje saugiai nueik į vietą, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, bus išsirinkęs. 26Panaudosi pinigus nupirkti, ką norėsi – jaučių, avių, vyno, stipraus gėrimo ir ko tik trokši. Ten, VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje, valgysi tu ir tavo namiškiai drauge džiaugdamiesi. 27Ir levito, gyvenančio tavo mieste, nepalik tuščiomis, nes jis neturi nei dalies, nei paveldo kaip tu.
28Kas treti metai atneši visą tų metų savo derliaus dešimtinę ir atiduosi ją į miesto svirną. 29Levitas, kadangi jis neturi nei dalies, nei paveldo su tavimi, taip pat ateivis, našlaitis ir našlė, esantys tavo mieste, galės ateiti ir pavalgyti iki soties, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų tave ir kiekvieną tavo darbą, prie kurio pridedi ranką.