Danieliaus 5:27

Danieliaus 5:27 LBD-EKU

‘TEKEL’ – tu buvai pasvertas svarstyklėmis ir rastas lengvas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share