Danieliaus 10:15

Danieliaus 10:15 LBD-EKU

Jam tariant šiuos žodžius, žiūrėjau į žemę ir buvau lyg be žado.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Danieliaus 10:15