Amoso 5:2

Amoso 5:2 LBD-EKU

Žuvo ir nebeatsikels mergelė, Izraelio tauta; ji parblokšta savo žemėje, ir nėra, kas ją pakeltų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share