Amoso 3
LBD-EKU
3
Priekaištai Izraeliui
1„Klausykitės žodžio, kurį VIEŠPATS ištarė jums, izraelitai, visai šeimai, kurią išvedžiau iš Egipto žemės!
2Tik jus pažinau iš visų žemės šeimų,
todėl nubausiu jus už visas jūsų kaltes.
3Argi du žmonės eina kartu,
jei nėra susitarę?
4Argi liūtas riaumoja miške,
neturėdamas grobio?
Argi liūtukas suurzgia iš savo guolio,
jei neturi ko nors sugavęs?
5Argi paukštis įkliūva į spąstus ant žemės,
kai ten nėra jauko?
Argi spąstai pašoka nuo žemės,
nieko nepagaudami?
6Kai pasigirsta rago gausmas mieste,
argi žmonės neišsigąsta?
Kai ištinka miestą nelaimė,
argi ne VIEŠPATS tai padarė?
7Tikrai Viešpats DIEVAS nedaro nieko,
pirma neapreiškęs savo užmojo
savo tarnams pranašams.
8Liūtas suriaumojo,
ir kas neišsigąs?
Viešpats Dievas prabilo,
ir kas atsisakys pranašauti?
9Paskelbkite tvirtovėms Ašdode,
tvirtovėms Egipto žemėje ir sakykite:
‘Rinkitės ant kalno, vardu Samarija,
ir pamatysite, kokie baisūs ten sąmyšiai
ir kokia priespauda joje’.
10Jie nežino, kaip daryti tai, kas teisinga, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tie, kurie smurtauja ir plėšikauja
savo tvirtovėse“.
11Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS:
„Priešas apsups kraštą,
atims iš tavęs galybę
ir bus išplėštos tavo tvirtovės“.
12Taip kalba VIEŠPATS: „Kaip kerdžius išgelbsti iš liūto nasrų porą kojų ar ausies gabalą, taip bus išgelbėti Samarijoje gyvenantys Izraelio žmonės, nešini guolio kampu ar lovos dalimi.
13Klausykitės ir skelbkite Jokūbo namams, –
tai žodis Viešpaties DIEVO, Galybių Dievo. –
14Tą dieną, kai bausiu Izraelį už jo nusižengimus,
nubausiu ir #2 Kar 23,15Betelio aukurus;
aukuro ragai bus nukirsti
ir nukris žemėn.
15Nuversiu žiemos rūmus
drauge su vasaros rūmais.
Dramblio kaulo namai bus nugriauti,
didingieji namai sunaikinti“, –
tai VIEŠPATIES žodis.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis