Amoso 2
LBD-EKU

Amoso 2

2
1Taip kalba VIEŠPATS:
„Kadangi #Iz 15,1–16,14; 25,10-12; Jer 48,1-47; Ez 25,8-11; Sof 2,8-11Moabas nusikalto
tris ir net keturis kartus#2,1 Žr. Am 1,3.,
neatšauksiu savo ištarmės,
nes jis pavertė pelenais
Edomo karaliaus kaulus.
2Pasiųsiu ugnį Moabui,
ir ji suris Kerijoto tvirtoves.
Moabo žmonės sutiks mirtį sąmyšyje,
tarp šauksmų ir ragų gaudimo.
3Išrausiu Moabo valdovą
ir išžudysiu visus jo didžiūnus
drauge su juo“, –
sako VIEŠPATS.
4Taip kalba VIEŠPATS:
„Kadangi Judas nusikalto
tris ir net keturis kartus#2,4 Žr. Am 1,3.,
neatšauksiu savo ištarmės,
nes jie atmetė VIEŠPATIES mokymą
ir nesilaikė jo įsakymų.
Kadangi jie leidosi suvedžiojami tų pačių melų,
paskui kuriuos ėjo jų protėviai,
5pasiųsiu ugnį Judui,
ir ji suris Jeruzalės rūmus“.
6Taip kalba VIEŠPATS:
„Kadangi Izraelis nusikalto
tris ir net keturis kartus#2,6 Žr. Am 1,3.,
neatšauksiu savo ištarmės,
nes jie parduoda teisųjį už sidabrą,
o beturtį – už sandalų porą.
7Žemės dulkėse jie mindžioja vargšų galvas
ir verčia kukliuosius trauktis iš kelio;
tėvas ir sūnus eina pas tą pačią kekšę,
teršdami mano šventąjį vardą.
8Jie gulasi prie kiekvieno aukuro
ant paimtų už užstatą drabužių
ir geria savo dievo namuose vyną,
pirktą už savo pačių uždėtas baudas.
9Tačiau
# Įst 3,8-11 aš sunaikinau jų akivaizdoje amoritą,
aukštą kaip kedrą
ir stiprų kaip ąžuolą,
sunaikinau jo vaisius viršuje
ir jo šaknis apačioje.
10Aš išvedžiau jus iš Egipto žemės
ir vedžiau per dykumą keturiasdešimt metų,
kad paveldėtumėte amorito kraštą.
11Aš išsirinkau pranašų iš jūsų sūnų
ir #Sk 6,1-8nazyrų iš jūsų jaunuolių.
Argi ne taip yra iš tikrųjų,
Izraelio tauta? – tai VIEŠPATIES žodis.
12Bet jūs vertėte nazyrus#2,12 Žr. Sk 6,1-21. gerti vyną,
o pranašams įsakėte:
‘Nepranašaukite!’
13Žinokite, jog slėgsiu jus vietoje prie žemės,
kaip slegia vežimas,
kupinas javų pėdų.
14Greitieji neteks savo greitumo,
stiprieji nepasitikės savo stiprumu,
nė galiūnai neišsigelbės.
15Lankininkai neištvers,
greitakojai neišsigelbės,
nė raitieji neišgelbės savo gyvybės.
16Drąsiausi galiūnai
tą dieną pabėgs nuogi“, –
tai VIEŠPATIES žodis.