Amoso 2:2

Amoso 2:2 LBD-EKU

Pasiųsiu ugnį Moabui, ir ji suris Kerijoto tvirtoves. Moabo žmonės sutiks mirtį sąmyšyje, tarp šauksmų ir ragų gaudimo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share