Apaštalų darbai 7:5

Apaštalų darbai 7:5 LBD-EKU

Bet čia jam nedavė nuosavybėn nė pėdos žemės, tik pažadėjo šitą kraštą atiduoti jam ir jo palikuonims, nors jis buvo bevaikis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share