Apaštalų darbai 25:27

Apaštalų darbai 25:27 LBD-EKU

Mat, man rodos, neprotinga siųsti kalinį, nenurodant kaltinimo“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share