2 Samuelio 16:20

2 Samuelio 16:20 LBD-EKU

Tada Abšalomas tarė Ahitofeliui: „Apsvarstykite, ką mums daryti?“
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Samuelio 16:20