2 Samuelio 16:16

2 Samuelio 16:16 LBD-EKU

Atėjęs pas Abšalomą, Dovydo draugas Hušajas Archas tarė: „Tegyvuoja karalius! Tegyvuoja karalius!“
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Samuelio 16:16