2 Karalių 24:11

2 Karalių 24:11 LBD-EKU

Jo pajėgoms apgulus miestą, pats Babilono karalius Nebukadnecaras atvyko prie miesto.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 24:11