2 Karalių 23:32

2 Karalių 23:32 LBD-EKU

Jis darė, kas nedora VIEŠPATIES akyse, kaip buvo darę jo protėviai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 23:32