2 Karalių 21:10

2 Karalių 21:10 LBD-EKU

Per savo tarnus pranašus VIEŠPATS kalbėjo
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 21:10