2 Karalių 20:16

2 Karalių 20:16 LBD-EKU

Tada pranašas Izaijas tarė Ezekijui: „Klausykis VIEŠPATIES žodžio
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share