2 Karalių 2:22

2 Karalių 2:22 LBD-EKU

Vanduo liko sveikas iki šios dienos pagal Eliziejaus ištartą žodį.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 2:22