2 Karalių 2:20

2 Karalių 2:20 LBD-EKU

„Atneškite man naują dubenį, – paliepė jis, – ir įberkite į jį druskos“. Jie atnešė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 2:20