2 Karalių 19:5

2 Karalių 19:5 LBD-EKU

Atėjusiems pas Izaiją karaliaus Ezekijo dvariškiams
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share