2 Karalių 19:36

2 Karalių 19:36 LBD-EKU

Asirijos karalius Sanheribas pasitraukė ir sugrįžęs namo gyveno Ninevėje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share