2 Karalių 19:34

2 Karalių 19:34 LBD-EKU

Mat aš apginsiu šį miestą dėl savęs ir dėl savo tarno Dovydo’“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 19:34