2 Karalių 19:21

2 Karalių 19:21 LBD-EKU

Štai žodis, kurį VIEŠPATS jam tarė: ‘Niekina tave, tyčiojasi iš tavęs mergelė, Siono duktė; kraipo galvą už tavo nugaros duktė Jeruzalė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 19:21