2 Karalių 17:22

2 Karalių 17:22 LBD-EKU

Izraelitai toliau darė visas Jeroboamo padarytas nuodėmes ir jų neatsisakė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share