2 Karalių 14:18

2 Karalių 14:18 LBD-EKU

O kiti Amacijo darbai argi nėra aprašyti Judo karalių metraščiuose?
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 14:18