2 Karalių 1:5

2 Karalių 1:5 LBD-EKU

Pasiuntiniams sugrįžus, Ahazijas klausė: „Kodėl grįžote?“
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share