2 Karalių 1:18

2 Karalių 1:18 LBD-EKU

O kiti Ahazijo darbai argi nėra aprašyti Izraelio karalių metraščiuose?
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share