2 Karalių 1:1

2 Karalių 1:1 LBD-EKU

Ahabui mirus, Moabas sukilo prieš Izraelį.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share