2 Jono 1:2

2 Jono 1:2 LBD-EKU

dėlei tiesos, pasiliekančios mumyse ir būsiančios su mumis per amžius.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share