2 Korintiečiams 8:24

2 Korintiečiams 8:24 LBD-EKU

Todėl visų Bažnyčių akyse įrodykite savo meilę ir kad mes ne veltui jumis giriamės.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share