2 Korintiečiams 8:21

2 Korintiečiams 8:21 LBD-EKU

Mes juk rūpinamės geru vardu ne tik Viešpaties, bet ir žmonių akyse.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share