2 Korintiečiams 2:12

2 Korintiečiams 2:12 LBD-EKU

Kai atvykau į Troadę skelbti Kristaus Evangelijos, Viešpats buvo man pravėręs duris
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Korintiečiams 2:12