2 Metraščių 7:4

2 Metraščių 7:4 LBD-EKU

Tada karalius ir visi žmonės atnašavo aukas VIEŠPATIES akivaizdoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share