2 Metraščių 34:29

2 Metraščių 34:29 LBD-EKU

Tad karalius sušaukė visus Judo ir Jeruzalės seniūnus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Metraščių 34:29