2 Metraščių 22:3

2 Metraščių 22:3 LBD-EKU

Ir jis ėjo Ahabo namų keliu, nes jo motina patardavo jam nedorai elgtis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Metraščių 22:3