2 Metraščių 13:16

2 Metraščių 13:16 LBD-EKU

Izraelitai bėgo nuo Judo, nes Dievas atidavė juos jiems į rankas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share