2 Metraščių 11:15

2 Metraščių 11:15 LBD-EKU

paskirdamas savo kunigus aukštumų alkams, satyrams ir veršiams, kurių buvo pasidaręs.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Metraščių 11:15