2 Samuelio 2:4

2 Samuelio 2:4 LBD-EKU

Tada atėję Judo žmonės ten patepė Dovydą Judo karaliumi. Dovydą pasiekė žinia, kad Jabeš Gileado žmonės palaidojo Saulių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share